Kapitola 32


Kapitola třicátá druhá
Chyba v plánu

Když se sousedé manželů Panenkových druhý den vzbudili a našli všude po cestě rozuteklé slepice, běželi to říct Cvalíkovi. Představte si jejich zděšení, když našli obrovité šlápoty, krev a peří, vylomené zadní dveře a po Panenkových ani památky.

Netrvalo ani hodinu a kolem prázdného domu Panenkových se srotil velký dav. Všichni si prohlíželi šlápoty, rozmlácené dveře i zničený nábytek. Všechny zachvátila panika a za pár hodin se zpráva o Ikabogově řádění u vurstporského řezníka šířila na sever, jih, východ i západ. Městští hlásní zvonili na zvonce na náměstích a za pár dní jen Mokřadští nevěděli, že se Ikabog v noci vyplížil na jih a odnesl dva lidi.

Flusbrockův vurstporský špion, který se celý den mísil do davu a pozoroval reakce lidí, svému pánovi vzkázal, že jeho plán vyšel senzačně. Nicméně navečer, zrovna když se špion chystal do hospody oslavit úspěch párkem a pivem, všiml si skupinky mužů, kteří stáli kolem jedné obrovské šlápoty a něco si šeptali. Špion se k nim připlížil.

„Strašlivé, že?“ zeptal se jich. „Takové velké nohy! A ty dlouhé drápy!“

Jeden z Cvalíkových sousedů se napřímil a zamračil se. „Ta nestvůra skáče,“ řekl.

„Cože?“ podivil se špion.

„Skáče,“ zopakoval soused. „Jen se podívejte. Je to pořád ta samá levá noha. Buďto Ikabog skáče, nebo…“ Muž větu nedopověděl, ale výraz v jeho tváři špiona znepokojil. Místo aby šel do hospody, nasedl na koně a tryskem vyrazil k paláci.

Co kreslit?

obrovská dřevěná noha
šlápoty v hlíně
krev a slepičí peří

Všechny kapitoly