Kapitola 31


Kapitola třicátá první
Řezníkovo zmizení

Tu noc vyjela pod rouškou tmy z Kruasan skupinka jezdců v černém pod velením majora Špačka. Mezi nimi se na voze pod kusem pytloviny vezla obrovská dřevěná noha s vyřezanými šupinami a dlouhými ostrými drápy.

Konečně dojeli na předměstí Vurstporku. Tady jezdci, příslušníci Obranné brigády proti Ikabogovi, které si pro tento úkol vybral Flusbrock, slezli z koní a zakryli jim kopyta pytlovinou, aby nebyli slyšet a nezůstávaly po nich ostré stopy. Obrovskou nohu sundali z vozu, znovu nasedli a společně ji dovezli k domu, v němž žil řezník Cvalík Panenka se ženou. Naštěstí stál dům docela daleko od sousedů.

Několik vojáků uvázalo koně, přikradli se k Cvalíkovým zadním dveřím a vlámali se dovnitř. Zbytek mezitím obtiskoval obrovskou nohu kolem zadní branky.

Pět minut po tom, co vojáci přijeli, vynesli Cvalíka a jeho ženu ven z domu, svázané a s roubíkem v puse, a hodili je na vůz. Můžu vám klidně hned říct, že je oba čekala smrt a jejich těla měla být pohřbena v lese, přesně jak se měl vojín Bodlo zbavit Helenky. Flusbrock nechal žít jen ty lidi, kteří mu k něčemu byli: pan Hrdlička možná bude muset spravit nohu, kdyby se poškodila, a kapitána Dobromira a jeho přátele bude dost možná potřeba znovu vytáhnout na světlo, aby zopakovali své lži o Ikabogovi. Flusbrock si nedovedl představit, že bude někdy potřebovat proradného párkaře, a tak ho nařídil zabít. Pokud šlo o ubohou paní Panenkovou, na tu Flusbrock skoro nepomyslel, ale měli byste vědět, že to byla moc hodná paní, která ráda hlídala přátelům děti a zpívala v místním sboru.

Když Panenkovy vytáhli z domu, zbylí vojáci vešli dovnitř a rozmlátili nábytek, jako by to tu poničila obrovská nestvůra, a ostatní mezitím vzadu rozlámali plot a obtiskali obrovskou nohu kolem kurníku, aby to vypadalo, že si příšera podala i slepice. Jeden z vojáků si dokonce sundal boty a ponožky a holou nohou šlapal v měkké zemi, jako by Cvalík vyběhl ven a chtěl chránit své slepice. Nakonec tentýž muž uřízl jedné slepici hlavu a všude rozstříkal krev a rozsypal peří. Potom ještě rozbil jednu stěnu kurníku, aby ostatní slepice mohly utéct. Ještě mockrát obtiskli nohu okolo Cvalíkova domu, aby to vypadalo, že nestvůra utekla na pevnou půdu, a pak naložili výtvor pana Hrdličky zpátky na vůz vedle spoutaného řezníka a jeho ženy, nasedli na koně a zmizeli do noci.

Všechny kapitoly